På parkurset er dere de eneste deltagerne, som møter to parterapeuter som er ektefeller. Dere vil lære om hvordan dere kommuniserer, hvordan dere påvirker hverandre, skaper nærhet eller avstand, misforstår hverandre og håndterer konflikter. Gjennom parkurset får dere også hjelp til å bli mer bevisst parforholdets kvaliteter og hva dere er gode til i kommunikasjonen dere i mellom. Da får dere en tydeligere grunn å stå på, samtidig som dere kan ta disse kvalitetene i bruk på flere områder i deres samliv. Samtidig vil dere lære at konflikter er nødvendige i alle modne relasjoner og at annerledeshet og motsetninger også kan gjøre parforholdet mer lidenskapelig og levende.

Gjennom hele parkurset får dere hjelp og støtte til selv å erfare hvordan tilstedeværelse og oppmerksomt nærvær dere i mellom er intimitetens og kjærlighetens arena. Ja, kjærligheten er det viktigste i vårt pararbeid.

På parkurset får dere hjelp til å anerkjenne at dere er forskjellige og at egen oppfatning av det som skjer ikke er objektiv eller «sann», men unik og subjektiv. Derfor lærer dere metoder for å besøke hverandres virkelighet og akseptere hverandres baggasje fordi den er der. Aksepten av egen og hverandres baggasje fra historien og hvordan «avtrykket» påvirker dere i dagliglivet, åpner opp for større nærhet, glede og kjærlighet til hverandre.

VelkommenVelkommen.html
PsykoterapiPsykoterapi.html
ParterapiParterapi.html
GruppeGruppe.html
Om ossOm_oss.html
PriserPriser.html
KontaktKontakt.html
Individuell terapiIIndividuell_terapi.html
BedriftBedrift.html
–– Parkurs